Fysiotherapie | Cesar

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek waarin uw gegevens worden vastgelegd. Daarna inventariseren wij uw klachten en vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Aan de hand van uw hulpvraag en onze fysiotherapeutische diagnose wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Uiteraard specifiek gericht op uw klachten en uw persoonlijke situatie.

Heeft u klachten? Neem dan even telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak voor behandeling.

Wij zijn natuurlijk niet alleen geïnteresseerd in de behandeling van uw klachten, wij willen ook graag herhaling voorkomen. Gedurende de behandeling geven wij u dan ook concrete adviezen en oefeningen waarmee u thuis aan de slag kunt.

Overige behandelingen

Tijdens en rondom een zwangerschap kunnen tal van problemen ontstaan. Wij hebben ruime ervaring met het professioneel begeleiden van uiteenlopende zwangerschapsklachten.

Werk-gerelateerde klachten ontstaan vaak door eenzijdige, repeterende bewegingen gedurende de dag. Als bewegingsdeskundigen zijn wij in staat dergelijke klachten snel op te sporen en te verhelpen. Desgewenst ook op de werkvloer.

Basisinformatie ter voorbereiding

Tijdens het eerste consult zullen wij een uitgebreide vragenlijst met u doornemen. Het doel daarvan, in combinatie met het onderzoek zelf, is om inzicht te krijgen in de klachten die u ervaart en te achterhalen wat voor u de optimale situatie zou zijn.