Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. Het beheer over de intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Fysiotherapie | Cesar, Mariëlle ter Schure. Er geldt een verbod voor ieder gebruik van onderdelen van deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie | Cesar, Mariëlle ter Schure. Een verzoek om gebruikstoestemming kunt u met opgave van reden indienen via info@fysio-cesartherapie.nl

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Fysiotherapie | Cesar, Mariëlle ter Schure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen. Bepaalde links op deze site leiden naar websites die door een derde partij worden onderhouden en over wie Fysiotherapie | Cesar, Mariëlle ter Schure geen controle kan uitoefenen en dus geen enkele aansprakelijkheid heeft voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze websites.