Het verschil tussen zwangerschapstherapie en begeleiding

Wat is zwangerschapsbegeleiding?

Zwangerschapsbegeleiding vindt vaak plaats in de vorm van cursussen (de welbekende zwangerschapscursussen). Deze cursussen zijn gericht op het overbrengen van informatie rondom de zwangerschap en bevalling. Naast dat u een heleboel belangrijke informatie ontvangt, gaat u ook praktisch bezig. Specifieke oefeningen gericht op zowel de zwangerschap als de bevalling komen aan bod. Bij zwangerschapsbegeleiding ligt de focus op de volgende punten:

 • Behouden of verbeteren van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen.
 • Voorrkomen van klachten en bevorderen van een optimaal herstel na de bevalling.
 • Houdingscorrectie en bewegingsadviezen.

Wat is zwangerschapstherapie?

Een zwangerschap vergt veel van het lichaam. Voor de visualisatie: in week 31 draagt u voor uw gevoel 24/7 een luiertas mee op uw buik en dan moet u nog 9 (!) weken. Het is dan ook niet gek dat spieren, pezen en gewrichten overbelast raken. Het gewicht van uw buik neemt immers alleen maar toe.

Het is raadzaam om zwangerschapstherapie te volgen als er zwangerschapsgerelateerde klachten zijn. Als dit niet het geval is dan is zwangerschapsbegeleiding voldoende.

 • Zwangerschapstherapie vs. zwangerschapsbegeleiding

Werkwijze bij zwangerschapstherapie

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats. Hierin worden de klachten geïnventariseerd en zo mogelijk wordt de oorzaak ervan opgespoord. Aanvullend wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd waarin de ligging van de klacht gespecificeerd wordt. In een evaluatie worden de bevindingen met u besproken en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen.

Als dit alles in kaart gebracht is, beginnen de behandelingen. Deze bestaan meestal uit oefentherapie die aangepast is op uw persoonlijk situatie. De volgende aspecten komen mogelijk aan de orde:

 • Bewustwording van bewegingsmogelijkheden.
 • Het activeren van spieren die het bekken stabiel houden.
 • Ontspanning en aanspanning van het (pijnlijke) bekken.
 • Het aanleren van normale spierspanning.
 • Het aanleren van symmetrische en gestabiliseerde dagelijkse houdingen en bewegingen.
 • Het bespreken en oefenen van diverse baringshoudingen.
 • Het lichaam in goede conditie houden.
 • Het bekijken en (indien nodig) corrigeren van de ademhaling.

Wat betreft de pijnklacht zijn er verschillende methodes aanwezig om deze aan te pakken. Denk hierbij aan triggerpointtherapie, dry needling, rekken en massages.

Goede voorbereiding: zwangerschapstherapie én zwangerschapsbegeleiding

Het is verstandig om naast zwangerschapstherapie ook zwangerschapsbegeleiding te volgen, vooral als het gaat om een eerste zwangerschap. Alles is nieuw en onwennig en een goede voorbereiding is het halve werk, zegt men! Bovendien zijn lotgenoten natuurlijk hartstikke welkom in deze bijzondere periode in uw leven.

fysio cesartherapie - Marielle ter Schure

Meer informatie over zwangerschapstherapie of begeleiding?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel over zwangerschap nog vragen? Neem gerust contact met ons op.