Wat houdt een valrisicotest in?

Blessures aan het lichaam kunnen op twee manieren ontstaan. Door overbelasting, een plotseling verkeerde beweging of door een val. Een val kan lelijk letsel veroorzaken. Er is een test om het risico tot vallen te bepalen en uiteindelijk met advies van een specialist te verhelpen als dat mogelijk is.

Verhoogd valrisico

Wanneer u in de afgelopen 12 maanden meer dan tweemaal bent gevallen heeft u een verhoogd valrisico. Het is dan verstandig om uw valrisico te laten screenen aangezien de klachten na een val pijnlijk kunnen zijn en langdurig kunnen aanhouden. Dit doen wij door middel van de valrisico test van Veiligheid.nl. Dat is een uitgebreide test die zowel uit vragen als uit fysieke opdrachten bestaat. De test duurt gemiddeld 30 minuten.

Waar wordt u op gescreend?

U wordt op de volgende 13 items gescreend tijdens de valrisico test:

 • Uw valgeschiedenis
 • Duizeligheid
 • Mobiliteit
 • Voetproblemen
 • Gewrichtsproblemen
 • Osteoporose
 • Cognitie en stemmingen
 • Valangst
 • Gezichtsvermogen
 • Medicijngebruik
 • Voeding
 • Dagelijkse activiteiten
 • Omgevingsfactoren
 • Valrisicotest

Prioriteiten stellen

Vanuit de resultaten van de test stellen we een aantal prioriteiten op. Die prioriteiten zijn de zaken die we als eerste met u willen oppakken. Er kan bijvoorbeeld uit de test komen dat uw balans, spierkracht, gezichtsvermogen en voeding niet in orde zijn waardoor u een verhoogt valrisico heeft. Maar ook valangst, medicijngebruik en omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op de hoogte van uw valrisico. U merkt het al, soms is er meer nodig om het probleem op te lossen dan alleen fysiotherapie.

Plan van aanpak

Al na gelang de uitslag en de mogelijkheden maar vooral wat u zelf belangrijk vindt, maken we samen een plan van aanpak. We koppelen dit terug naar degene die specialist is op dat gebied zodat u van de juiste oefentherapie wordt voorzien. Bijvoorbeeld: bij voeding adviseren we een diëtiste, bij gezichtsvermogen een opticien en bij medicijngebruik een huisarts of de apotheek.

De valrisico test wordt dus in eerste instantie gemaakt als screening waaruit een aantal verbeterpunten naar voren kunnen komen. In tweede instantie wordt er met de desbetreffende specialist een plan van aanpak gemaakt. Op deze manier hopen we ons steentje bij te dragen aan valpreventie. Want zo lang er bij de ongevallenpost 16% van de fracturen een heupfractuur is en waarvan vallen de oorzaak is, is er wat ons betreft best nog wel veel winst te behalen in preventie.

fysio cesartherapie - Marielle ter Schure

Meer informatie over een valrisicotest?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel over een valrisicotest nog vragen? Neem gerust contact met ons op.